Cho hình vuông ABCD, cạnh A. E,F lần lượt là trung điểm AB.BC. AF cắt ED tại H. Tính AH

Cho hình vuông ABCD, cạnh A. E,F lần lượt là trung điểm AB.BC. AF cắt ED tại H. Tính AH

2 bình luận về “Cho hình vuông ABCD, cạnh A. E,F lần lượt là trung điểm AB.BC. AF cắt ED tại H. Tính AH”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì ABCD là hình vuông nên AB=BC=CD=DA=a
  Vì E,F lần lượt là trung điểm của AB,BC
  =>{(AE=BE=1/2AB),(BF=CF=1/2BC):}
  Mà: AB=BC=a (Vì ABCD là hình vuông) nên AE=BE=BF=CF=1/2a
  Xét \DeltaADE và \DeltaBAF có:
  AE=BF(cmt)
  \hat{DAE}=\hat{ABF}=90^o
  AD=BA (Vì ABCD là hình vuông)
  =>\DeltaADE=\DeltaBAF(c.g.c)
  =>\hat{AED}=\hat{BFA}
  Mà: \hat{BFA}+\hat{BAF}=90^o (Vì \DeltaBAF vuông tại B)
  =>\hat{AED}+\hat{BAF}=90^o
  =>\DeltaAHE vuông tại H
  =>AF\botDE
  Áp dụng định lí Pytago vào \DeltaADE vuông tại A có:
  DE^2=AE^2+ AD^2
  Hay: DE^2=(1/2a)^2+a^2
  =>DE^2=1/4a^2+a^2
  =>DE^2=5/4a^2
  =>DE=\sqrt{5/4a^2}=(\sqrt5)/2a
  Ta có: S_(AED)=1/2AH.DE=1/2AE.AD
  =>AH.DE=AE.AD
  Hay: AH.(\sqrt5)/2a=1/2a.a
  =>AH=1/2a^2:(\sqrt5a)/2
  =>AH=(a^2)/2 . 2/(\sqrt5a)
  =>AH=a/(\sqrt5)=(\sqrt5a)/5(cm)
  Vậy AH=(\sqrt5a)/5cm

  cho-hinh-vuong-abcd-canh-a-e-f-lan-luot-la-trung-diem-ab-bc-af-cat-ed-tai-h-tinh-ah

  Trả lời
  1. Để tính AH, ta cần tìm độ dài của đoạn EH.
   Gọi M là trung điểm CD. Ta có:
   • EF song song với AB và bằng một nửa độ dài của AB, do đó EF vuông góc với CD và bằng một nửa độ dài của cạnh hình vuông.
   • EM song song với AD và bằng một nửa độ dài của AD, do đó EM vuông góc với CD và bằng một nửa độ dài của cạnh hình vuông.
   • Do đó, EM = EF = 1/2 AB = 1/2 AD.
   Ta có:
   • ΔAEF và ΔCBA đồng dạng với tỉ số 1:2, do đó EF = 1/2 AB = 1/4 AC.
   • ΔAHE và ΔFHB đồng dạng với tỉ số 1:2, do đó AH = 1/2 FH.
   Vậy để tính AH, ta cần tính FH. Ta có:
   • ΔEFH và ΔEMD đồng dạng với tỉ số 1:2, do đó FH = 1/2 MD.
   • MD = AD – AM = A – 1/2 A = 1/2 A.
   Vậy FH = 1/4 A.
   Do đó, AH = 1/2 FH = 1/8 A.
   Vậy độ dài của đoạn AH bằng 1/8 độ dài cạnh hình vuông.

   23:07

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới