Cho tam giác abc cân tại a . Trên AB và AC lấy lần lượt các điểm D VÀ E sao cho BD =CE a) ΔADE cân b) Gọi M là giao điểm c

Cho tam giác abc cân tại a . Trên AB và AC lấy lần lượt các điểm D VÀ E sao cho BD =CE
a) ΔADE cân
b) Gọi M là giao điểm của BD và CE
CHỨNG MINH ΔBMC là tam giác cânViết một bình luận

Câu hỏi mới