Cho tam giác ABC vuông tại A có AB lớn hơn AC , vẽ đường phân giác BM của góc B ( M e AC) Từ M kẻ MH vuông góc với BC a, So s

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB lớn hơn AC , vẽ đường phân giác BM của góc B ( M e AC) Từ M kẻ MH vuông góc với BC a, So sánh góc B và góc C. b, Chứng minh MA bé hơn MC

1 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A có AB lớn hơn AC , vẽ đường phân giác BM của góc B ( M e AC) Từ M kẻ MH vuông góc với BC a, So s”

Viết một bình luận