Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm n trên cạnh AC(N khác A VÀ C),lấy điểm M trên cạnh AB(N khác A và B).C/m a BC>MC b BC>

Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm n trên cạnh AC(N khác A VÀ C),lấy điểm M trên cạnh AB(N khác A và B).C/m
a BC>MC
b BC>MNViết một bình luận

Câu hỏi mới