Cm đa thức x^2+x+1=0 vô nghiệm

Cm đa thức x^2+x+1=0 vô nghiệm

2 bình luận về “Cm đa thức x^2+x+1=0 vô nghiệm”

 1. x^2+x+1=0
  =>x^2+x+1/4+3/4=0
  =>(x^2+1/2x)+(1/2x+1/4)+3/4=0
  =>x.(x+1/2)+1/2.(x+1/2)+3/4=0
  =>(x+1/2).(x+1/2)+3/4=0
  =>(x+1/2)^2+3/4=0
  Mà : (x+1/2)^2ge0
  =>(x+1/2)^2+3/4>0
  Vậy đa thức x^2+x+1=0 vô nghiệm
   

  Trả lời

Viết một bình luận