Giúp!!!! Tìm x: |0,3 – x| = 1/3

Giúp!!!!
Tìm x:
|0,3 – x| = 1/3

2 bình luận về “Giúp!!!! Tìm x: |0,3 – x| = 1/3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |0,3 – x| = 1/3
  =>$\left[ \begin{array}{l}0,3-x=\dfrac{1}{3}\\0,3-x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.$
  =>$\left[ \begin{array}{l}x= \dfrac{-1}{30}\\x=\dfrac{19}{30}\end{array} \right.$
  Vậy x∈{-1/30;19/30}

  Trả lời
 2. |0, 3-x|=1/3
  => \(\left[ \begin{array}{l}0,3-x=\dfrac{1}{3}\\0,3-x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x= \dfrac{-1}{30}\\x=\dfrac{19}{30}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=-1/30;x=19/30
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới