l x l=1phần 2. l x l là giá trị tuyệt đối của x

l x l=1phần 2. l x l là giá trị tuyệt đối của x

2 bình luận về “l x l=1phần 2. l x l là giá trị tuyệt đối của x”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   | x |=1 /2
  \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}\\x=\dfrac{-1}{2}\end{array} \right.\)
  Vậy x =1/2 hoặc x = -1/2
  $#Gwatin$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới