Lan 12 tuổi Chị của Lan nhiều hơn Lan: y tuổi Mẹ Lan gấp 3 lần tuổi của chị Lan Viết A= tổng số tuổi của 3 mẹ con

Lan 12 tuổi
Chị của Lan nhiều hơn Lan: y tuổi
Mẹ Lan gấp 3 lần tuổi của chị Lan
Viết A= tổng số tuổi của 3 mẹ con

2 bình luận về “Lan 12 tuổi Chị của Lan nhiều hơn Lan: y tuổi Mẹ Lan gấp 3 lần tuổi của chị Lan Viết A= tổng số tuổi của 3 mẹ con”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Chị của Lan nhiêu hơn lan y(tuổi)
  => Tuổi cuả chị Lan là : 12+y
  Mẹ Lan gấp ba lần tuổi chị Lan
  => Tuổi của mẹ Lan là : 3(12+y)=36+3y
  => Tuổi của ba mẹ con lan là :
  A=12+12+y+36+3y
  =(y+3y)+(12+12+36)
  =4y+60

  Trả lời
 2. Tuổi của chị Lan là : 12 + y
  Tuổi của mẹ Lan là : 3*( 12 + y)
  Tổng số tuổi của 3 mẹ con là :
  A = 12 + 12 + y + 3*( 12 + y)
  A = 24 + y + 36 + 3y
  A = 4y + 60
  Vậy tổng số tuổi của 3 mẹ con là 4y + 60 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận