một khối gỗ hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật có kích thước là 5 dm, 6 dm và cao 7 dm. Người ta khoét 1 cái

một khối gỗ hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật có kích thước là 5 dm, 6 dm và cao 7 dm. Người ta khoét 1 cái lỗ từ đáy 1 cái lỗ hình lăng trụ đứng tam giác ,đáy là một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3 dm và 4 dm, cạnh huyền là 5 dm.
Người ta cần sơn toàn bộ các mặt của khối gỗ, tính thể tích khối gỗ và diện tích bề mặt phải sơn.

1 bình luận về “một khối gỗ hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật có kích thước là 5 dm, 6 dm và cao 7 dm. Người ta khoét 1 cái”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích đáy hình chữ nhật của hình lăng trụ đứng tứ giác đó là :
  S = a.b ( a; b lần lượt là chiều dài, chiều rộng đáy )
  Thay a = 6dm; b = 5dm, ta có :
  S = 6 . 5 = 30 ( dm^2 )
  Thể tích của khối gỗ hình lăng trụ đứng tứ giác đó là :
  V = S_(đáy) . h ( h là chiều cao, S_(đáy) là diện tích 1 đáy )
  Thay S_(đáy) = 30dm^2; h = 7dm, ta có :
  V = 30 . 7 = 210 ( dm^3 )
  b) Chu vi đáy tam giác của lỗ hình lăng trụ đứng tam giác đó là :
  C = a + b + c ( a; b; c lần lượt là các cạnh hình tam giác )
  Thay a = 3dm; b = 4dm; c = 5dm, ta có :
  C = 3 + 4 + 5 = 12 ( dm )
  Diện tích xung quanh lỗ hình lăng trụ đứng tam giác đó là :
  S_(xq) = C.h ( C là chu vi 1 đáy, h là chiều cao )
  Thay C = 12dm; h = 7dm, ta có :
  S_(xq) = 12 . 7 = 84 ( dm^2 )
  Diện tích 2 đáy tam giác vuông đó là :
  2S = (a . b)/2 . 2 ( a; b là 2 cạnh kề góc vuông )
  Thay a = 3dm; b = 4dm, ta có :
  2S = (3.4)/2 .2 = 12 ( dm^2 )
  Diện tích toàn phần lỗ hình lăng trụ đứng tam giác đó là :
  S_(tp) = S_(xq) + S_(2 đáy)
  Thay S_(xq) = 84dm^2; S_(2 đáy) = 12dm^2, ta có :
  S_(tp) = 84 + 12 = 96 ( dm^2 )
  Chu vi đáy hình chữ nhật đó là :
  C = (a + b) . 2 ( a; b lần lượt là chiều dài, chiều rộng đáy hình chữ nhật )
  Thay a = 5dm; b = 6dm, ta có :
  C = ( 5 + 6 ) . 2 = 22 ( dm )
  Diện tích xung quanh khối gỗ hình lăng trụ tứ giác đó là :
  S_(xq) = C . h ( C là chu vi 1 đáy, h là chiều cao )
  Thay C = 22 dm; h = 7dm, ta có :
  S_(xq) = 22 . 7 = 154 ( dm^2 )
  Diện tích 2 đáy hình chữ nhật đó là :
  2S = a.b.2 ( a; b lần lượt là chiều dài, chiều rộng đáy hình chữ nhật )
  Thay a = 5dm; b = 6dm, ta có :
  2S = a.b.2 = 5 . 6 . 2 = 60 ( dm^2 )
  Diện tích toàn phần khối gỗ hình lăng trụ đứng tứ giác đó là :
  S_(tp) = S_(xq) + S_(2 đáy) 
  Thay S_(xq) = 154dm^2; S_(2 đáy) = 60dm^2, ta có :
  S_(tp) = 154 + 60 = 214 ( dm^2 )
  Diện tích bề mặt cần sơn là :
  214 – 96 = 118 ( dm^2 )
           Đáp số : a) 210dm^2
                          b) 118dm^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới