[(x-39):7].4=22 Bằng bao nhiêu ghi ra cách làm giúp em nha 121-(118-x)=217 11′-7x+x=325

[(x-39):7].4=22

Bằng bao nhiêu ghi ra cách làm giúp em nha

121-(118-x)=217

11′-7x+x=325

Mọi người ơi Sắp có em nha

1 bình luận về “[(x-39):7].4=22 Bằng bao nhiêu ghi ra cách làm giúp em nha 121-(118-x)=217 11′-7x+x=325 </p”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới