Bài 1 : Cho tam giác DEF có đuờng trung tuyến DK bằng một nửa EF. Chứng minh : Tam giác DEF vuông tại D GIẢI GIÚ

Bài 1 : Cho tam giác DEF có đuờng trung tuyến DK bằng một nửa EF. Chứng minh : Tam giác DEF vuông tại D

GIẢI GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤPViết một bình luận

Câu hỏi mới