Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3;4;5. Tính đọ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết rằng cạnh lớn nhất dài hơ

Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3;4;5. Tính đọ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cmViết một bình luận

Câu hỏi mới