Cho tam giác ABC. M, N lần lượt là trung điểm của AC & AB. Chứng minh BM = CN

Cho tam giác ABC. M, N lần lượt là trung điểm của AC & AB. Chứng minh BM = CN

1 bình luận về “Cho tam giác ABC. M, N lần lượt là trung điểm của AC & AB. Chứng minh BM = CN”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  AB=AC (vì ΔABC cân tại A)
  -) Mà M  và N lần lượt là trùn điểm của AC và AB
  => AN=AM
  Ta xét ΔABM và ΔACN ta có:
  \hat{A} chung
  AM=AN(cmt)
  AB=AC (vì ΔABC cân tại A)
  => ΔABM=ΔACN (g-c-g)
  =>BM=CN(đpcm)
  Vậy BM=CN

  cho-tam-giac-abc-m-n-lan-luot-la-trung-diem-cua-ac-ab-chung-minh-bm-cn

  Trả lời

Viết một bình luận