Gieo một con xúc xắc cân đối. Xác suất để gieo được mặt có 3 chấm là:

Gieo một con xúc xắc cân đối. Xác suất để gieo được mặt có 3 chấm là:

1 bình luận về “Gieo một con xúc xắc cân đối. Xác suất để gieo được mặt có 3 chấm là:”

Viết một bình luận