Số học sinh 3 khối 6;7;8 của một trường trung học cơ sở tỉ lệ với các số 8;6;7 biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số h

Số học sinh 3 khối 6;7;8 của một trường trung học cơ sở tỉ lệ với các số 8;6;7 biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số học sinh khối 7 là 15 học sinh.Tính số học sinh mỗi khối.

2 bình luận về “Số học sinh 3 khối 6;7;8 của một trường trung học cơ sở tỉ lệ với các số 8;6;7 biết rằng số học sinh khối 8 nhiều hơn số h”

 1. Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh của khối 6, 7, 8  (ĐK: a, b, c ∈ NN**).
  Theo đề bài, ta có:
  a/8 = b/6 = c/7 và c – b = 15
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/8=b/6=c/7=(c-b)/(7-6)=15/1=15
  Suy ra:
  a/8=15=>a=120
  b/6=15=>b=90
  c/7=15=>c=105
  Vậy số học sinh của khối 6, 7, 8 lần lượt là 120 học sinh, 90 học sinh, 105 học sinh.

  Trả lời
 2. Giải đáp : 
  Số học sinh khối 6 là 120 học sinh
  Số học sinh khối 7 là 90 học sinh 
  Số học sinh khối 8 là 105 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x , y , z lần lượt là số học sinh khối 6 , 7 ,8 ( x , y ,z khác 0 ) 
  ⇒ x/8 = y/6 = z/7 và z – y = 15 
  Áp dụng tinh chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có : 
  x/8 = y/6 = z/7 = z-y / 7 – 6 = 15/1 = 15
  ⇒ x = 15 . 8 = 120 
     y = 15 . 6 = 90 
    z  = 15 . 7 = 105 
  Vậy số học sinh lớp 6 là 120 học sinh 
         số học sinh lớp 7 là 90 học sinh 
         số học sinh lớp 8 là 105 học sinh
  Chúc bạn học tốt 
  Tragiang20199287
  #Hoidap247 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới