Rút gọn biểu thức sau: `\bb \text{B} = 1 + 2 + 2^{2} + 2^{3} + … + 2^{98} + 2^{99}`

Rút gọn biểu thức sau:
`\bb \text{B} = 1 + 2 + 2^{2} + 2^{3} + … + 2^{98} + 2^{99}`

2 bình luận về “Rút gọn biểu thức sau: `\bb \text{B} = 1 + 2 + 2^{2} + 2^{3} + … + 2^{98} + 2^{99}`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^98 + 2^99
  2B = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^99 + 2^100
  2B – B = (2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^99 + 2^100) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^98 + 2^99)
  B = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^99 + 2^100 – 1 – 2 – 2^2 – 2^3 – … – 2^98 – 2^99
  B = 2^100 – 1.

  Trả lời
 2. B=1+2+2^2+2^3+…+2^98+2^99
  2B=2(1+2+2^2+2^3+…+2^98+2^99)
  2B=2+2^2+2^3+2^4+…+2^99+2^100
  2B-B=(2+2^2+2^3+2^4+…+2^99+2^100)-(1+2+2^2+2^3+…+2^98+2^99)
  B=2^100-1
  Vậy B=2^100-1
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới