Tìm x |x – 2/3| : 3 = – căn bậc hai của 9

Tìm x
|x – 2/3| : 3 = – căn bậc hai của 9

2 bình luận về “Tìm x |x – 2/3| : 3 = – căn bậc hai của 9”

 1. |x-$\frac{2}{3}$| : 3=-√9
  |x-$\frac{2}{3}$| : 3= -3
  |x-$\frac{2}{3}$| = (-3) . 3
  |x-$\frac{2}{3}$| = 9
  Ta có:
  x-$\frac{2}{3}$= 9                      hoặc x-$\frac{2}{3}$=-9
  x                     = 9+$\frac{2}{3}$         x                     = -9+$\frac{2}{3}$
  x                     = $\frac{29}{3}$            x                     = -$\frac{25}{3}$
  Vậy x=$\frac{29}{3}$ hoặc x=-$\frac{25}{3}$
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới