Tìm `x` biết`:` `7/-14 = -2/x`

Tìm `x` biết`:` `7/-14 = -2/x`

2 bình luận về “Tìm `x` biết`:` `7/-14 = -2/x`”

Viết một bình luận