tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : D=|3x+`9/10`|-`73/79`. lm nhanh nhek cho hn ツ

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : D=|3x+`9/10`|-`73/79`.
lm nhanh nhek cho hn ツViết một bình luận