Tìm x trong tỉ lệ thức sau:x/4=-5/1,6

Tìm x trong tỉ lệ thức sau:x/4=-5/1,6

2 bình luận về “Tìm x trong tỉ lệ thức sau:x/4=-5/1,6”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới