Tính độ dài 2 cạnh của một vườn hoa hình chữ nhật,biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là 5/7 và chu vi bằng 120m

Tính độ dài 2 cạnh của một vườn hoa hình chữ nhật,biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là 5/7 và chu vi bằng 120mViết một bình luận

Câu hỏi mới