trong một đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ các bạn vùng cao của các bạn học sinh khối 7. Sĩ số của các lớp 7a ,7b, và 7c t

trong một đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ các bạn vùng cao của các bạn học sinh khối 7. Sĩ số của các lớp 7a ,7b, và 7c tương ứng là 34,36 và 37 em. Biết rằng số sách quyên góp được tỉ lệ với số học sinh của lớp 7a quyên góp được ít hơn lớp 7c là 6 quyển sách .Hỏi mỗi lớp quyên góp được là bao nhiêu quyển sách ?

2 bình luận về “trong một đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ các bạn vùng cao của các bạn học sinh khối 7. Sĩ số của các lớp 7a ,7b, và 7c t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a,b,c (quyển)  là số sách ba lớp 7A; 7B; 7C quyên góp được 
  Vì số sách quyên góp được tỉ lệ với số học sinh nên: a/34  = b/36 = c/37
  Theo đề bài số sách 7A quyên góp được ít hơn lớp 7C là 6 quyển sách nên c – a = 6
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  Ta có:
  a/34  = b/36 = c/37 = [c – a]/[37 – 34] = 6/3 = 2
  a/ 34 = 2 => 68
  b/36 = 2 => 72
  c/37 = 2 => 74
  Vậy số sách lớp 7A quyên góp được là 68 quyển;số sách lớp 7B quyên góp được là 72 quyển;số sách lớp 7C quyên góp được là 74 quyển.

  Trả lời
 2. Gọi : số sách lớp 7A,7B,7C lần lượt là x,y,z (ĐV : quyển) ; (ĐK : x.y.z > 0)
  Ta có : số sách quyên góp tỉ lệ với số học sinh
  => x/34 = y/36 = z/37
  Ta có : lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7C là 6 quyển sách
  => z – x = 6
  => x/34 = y/36 = z/37 = (z-x)/(37-34) = 6/3 = 2
  => x= 34.2 = 68 ; y = 36.2=72 ; z = 37 . 2=74
  Vậy :  số sách lớp 7A,7B,7C lần lượt là 68,72,74 quyển sách

  Trả lời

Viết một bình luận