2x(x-3) +5x(x-3) =0 GIÚP MINK VỚI

2x(x-3) +5x(x-3) =0
GIÚP MINK VỚI

2 bình luận về “2x(x-3) +5x(x-3) =0 GIÚP MINK VỚI”

 1. <=>(2x+5x)(x-3)
  <=>7x(x-3)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}7x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\)
  Vậy phương trình có tập nghiệm là :
  S={0;3}
   

  Trả lời

Viết một bình luận