X²+4x/1-x × (1-x)²/x²-16 Cs ai ko giúp mik vs ạ

X²+4x/1-x × (1-x)²/x²-16 Cs ai ko giúp mik vs ạ

2 bình luận về “X²+4x/1-x × (1-x)²/x²-16 Cs ai ko giúp mik vs ạ”

 1. Đáp án + giải thích các bước giải:
  Gửi ạ
  (x^{2}+4x)/(1-x). (1-x)^{2}/(x^{2}-16) (ĐK: x\ne 1; x\ne +-4)
  =(x(x+4))/(1-x). ((1-x)(1-x))/((x-4)(x+4))
  = (x(1-x))/(x-4)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới