Xác định các số thực a,b để đa thức P(x)=`x^3+ax+b`chia hết cho`x^2-1`

Xác định các số thực a,b để đa thức P(x)=`x^3+ax+b`chia hết cho`x^2-1`

1 bình luận về “Xác định các số thực a,b để đa thức P(x)=`x^3+ax+b`chia hết cho`x^2-1`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có :
  P(x) = (x^2-1).g(x)+ax + b
  hay P(x) = (x-1)(x+1).g(x)+ax + b
  Cho x =1 -> f(1) = 0 + a.1 + b
          x = -1 ->f(-1) = 0 + a.(-1) +b
  Suy ra f(1) = a + b
              f(-1) = -a + b
  -> 1 = a + b
       -1 = -a +b
  -> a = 1 ; b = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới