Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng với M q

Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM.
Gọi I là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng với M qua I.
a) Chứng minh N đối xứng với M qua AC.
b) Chứng minh tứ giác ANCM là hình thoi.
c) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì hình thoi ANCM là hình vuông.

1 bình luận về “Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng với M q”

 1. a) Xét ΔABC có : 
  M trung điểm BC
  I trung điểm AC
  ⇒ MI // AB
  Mà AB ⊥ AC (tam giác ABC vuông tại A)
  ⇒ MI ⊥ AC
  ⇒ MN ⊥ AC
  Vừa Có N là điểm đối xứng với M qua  I
  Nên : N đối xứng với M qua AC
  b) Ta có :
  I trung điểm AC (GT)
  I trung điểm MN ( N là điểm đối xứng với M qua  I)
  ⇒ANCM là hình bình hành
  Mà MN ⊥ AC
  ⇒ ANCM là hình thoi
  c) Cho ANCM là hình vuông
  ⇒ $\widehat{MCN}$ = 90^0
  Mà CA là tia phân giác $\widehat{MCN}$ ( Tính Chất )
  ⇒ $\widehat{MCA}$ = 45^0
  ⇒ $\widehat{BCA}$ = 45^0
  Mà ABC vuông tại A
  ⇒ ABC vuông cân tại A
  Vậy Tam giác vuông ABC cần điều kiện vuông cân tại A để ANCM là hình vuông.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới