cho `2` số ` x; y ` thoả mãn `x + y = 2` CMR : `x^4 + y^4 >= 2`

cho `2` số ` x; y ` thoả mãn `x + y = 2`
CMR : `x^4 + y^4 >= 2`

1 bình luận về “cho `2` số ` x; y ` thoả mãn `x + y = 2` CMR : `x^4 + y^4 >= 2`”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng BĐT AM-GM, ta có:
  x^4+1+1+1≥4x
  y^4+1+1+1≥4y
  ⇒ (x^4+y^4)+(1+1+1+1+1+1)≥ 4x+4y
  ⇒ x^4+y^4+6≥4(x+y)
  Mà x+y=2
  ⇒ x^4+y^4+6≥4.2
  ⇒ x^4+y^4+6≥8
  ⇒ x^4+y^4≥2 ( đpcm )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới