cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, AC=24cm,đường cao AH . Đường thẳng qua B//AH cắt AC tại K. a) CM tam giác HAB đồng d

cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, AC=24cm,đường cao AH . Đường thẳng qua B//AH cắt AC tại K.
a) CM tam giác HAB đồng dạng vs tam giác ACB
b) CM AB^2=BH.BC
c) Tính BH, HC
d) CM AK.AC=BC.BH

1 bình luận về “cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, AC=24cm,đường cao AH . Đường thẳng qua B//AH cắt AC tại K. a) CM tam giác HAB đồng d”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới