chứng minh rằng A=x.(x-6)+10 luôn luôn dương với mọi x

chứng minh rằng
A=x.(x-6)+10 luôn luôn dương với mọi xViết một bình luận

Câu hỏi mới