Đề Ông A gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là bao nhiêu? (Biết nếu ti

Đề Ông A gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là bao nhiêu? (Biết nếu tiền lãi không rút ra thì tiền lãi đó sẽ nhập vào vốn để tính lãi cho các kì hạn tiếp theo)

2 bình luận về “Đề Ông A gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là bao nhiêu? (Biết nếu ti”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  36 tháng = 3 năm 
  Sau 1 năm tổng số tiền cả gốc và lãi là:
  100 000 000  . 8% = 8 000 000 ( triệu  đồng )
  Sau 2 năm tổng số tiền cả gốc và lãi là:
  (100 000 000 + 8 000 000)  . 8% = 8 640 000 ( triệu  đồng )
  Sau 3 năm tổng số tiền cả gốc và lãi là:
  (100 000 000 + 8 000 000 + 8 640 000)  . 8% = 9 331 200 ( triệu  đồng )
  Sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là:
  100 000 000 + 8 000000 + 8 640 000 + 9 331 200=125 971 200 ( triệu  đồng )

  Trả lời
 2. Giải
  Đổi : 36 tháng = 3 năm
  Sau 1 năm , số tiền cả gốc và lãi là :
  100 : 100 xx (100+8) = 108 (triệu) 
  Sau 2 năm , số tiền cả gốc và lãi là :
  108 : 100 xx (100+8) = 116,64 (triệu) 
  Sau 3 năm , số tiền cả gốc và lãi là :
  116,64 : 100 xx (100+8) = 125,9712 (triệu) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới