giải bpt sau (2x+5) (3x-2)>0 giúp với ạ

giải bpt sau (2x+5) (3x-2)>0 giúp với ạ

2 bình luận về “giải bpt sau (2x+5) (3x-2)>0 giúp với ạ”

 1. #Aridoto
  (2x+5)(3x-2)>0
  TH1:
  $\begin{cases} 2x+5>0\\3x-2>0\end{cases}$
  ↔$\begin{cases} x>\frac{-5}{2}\\x>\frac{2}{3}\end{cases}$
  →x>2/3
  TH2:
  $\begin{cases} 2x+5<0\\3x-2<0\end{cases}$
  ↔$\begin{cases} x<\frac{-5}{2}\\x<\frac{2}{3}\end{cases}$
  →x<(-5)/2
  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}x>\frac{2}{3}\\x<\frac{-5}{2}\end{array} \right.\) 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x+5) (3x-2)>0
  TH1: 
  \(\left[ \begin{array}{l}2x+5<0\\3x-2<0\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x<-\dfrac{5}{2}\\x<\dfrac{2}{3}\end{array} \right.\) 
  => x< -5/2
  TH2:
  \(\left[ \begin{array}{l}2x+5>0\\3x-2>0\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x>-\dfrac{5}{2}\\x>\dfrac{2}{3}\end{array} \right.\) 
  => x>2/3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới