Giải phương trình : x ^ 3 + x ^ 3 – x ^ 2 – 1 = 0

Giải phương trình :
x ^ 3 + x ^ 3 – x ^ 2 – 1 = 0

2 bình luận về “Giải phương trình : x ^ 3 + x ^ 3 – x ^ 2 – 1 = 0”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3 + x^3 – x^2 -1=0
  <=>2x^3-x^2-1=0
  <=>2x^3-2x^2+x^2-1=0
  <=>2x^2(x-1)+(x-1)(x+1)=0
  <=>(x-1)(2x^2+x+1)=0
  TH1: x-1=0<=>x=1
  TH2: 2x^2+x+1=0
  <=>x^2+1/2 x + 1/2=0
  <=>x^2 + 2 . 1/4 x +1/16+7/16=0
  <=>(x+1/4)^2+7/16=0
  Do (x+1/4)^2 >= 0 với mọi x
  mà (x+1/4)^2 + 7/16 >= 7/16 >0 với mọi x
  => Vô nghiệm
  Vậy S={1}

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết :
  x^{3}+x^{3}-x^{2}-1=0

  <=>2x^{3}-x^{2}-1=0

  <=>2x^{3}-2x^{2}+x^{2}-1=0

  <=>2x^{2}.(x-1)+(x-1).(x+1)=0

  <=>(x-1).(2x^{2}+x+1)=0

  Ta có:

  2x^{2}+x+1

  =2.(x^{2}+1/2x+ 1/2)

  =2.[x^{2}+2.x. 1/4+(1/4)^{2}+7/16]

  =2.[(x+1/4)^{2}+7/16]

  =2.(x+1/4)^{2}+7/8

  Ta có:

  (x+1/4)^{2}\ge0AAx

  =>2.(x+1/4)^{2}\ge0AAx

  =>2(x+1/4)^{2}+7/8>0AAx

  =>x-1=0

  <=>x=1

  Vậy S={1}

  @Z

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới