Một xe oto đi từ a đến b với vận tốc 60km/H khi về,xe đi với vận tốc là 50km/H nên thời gian về nhiều hơn lúc đi là 48 phút.t

Một xe oto đi từ a đến b với vận tốc 60km/H khi về,xe đi với vận tốc là 50km/H nên thời gian về nhiều hơn lúc đi là 48 phút.tìm quãng đường ab?
(Vẽ khung tóm tắt + bài làm giúp ạ (Viết một bình luận

Câu hỏi mới