Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Trên quãng đường từ B đến A, vận tốc ô tô tăng thêm 10km/h nên thời gian về ngắn h

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Trên quãng đường từ B đến A, vận tốc ô tô tăng thêm 10km/h nên thời gian về ngắn hơn thời gian đi là 36 phút. Tính độ dài quãng đường AB

2 bình luận về “Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Trên quãng đường từ B đến A, vận tốc ô tô tăng thêm 10km/h nên thời gian về ngắn h”

 1. Gọi độ dài quãng đường AB là d và thời gian đi từ A đến B là t.
  Ta có:
  • Thời gian đi từ A đến B: t = d / 40 (đơn vị giờ)
  • Vận tốc của ô tô trên quãng đường B đến A là 40 + 10 = 50 km/h
  • Thời gian về từ B đến A: t – 36/60 = d / 50 (đơn vị giờ)
  Chuyển đổi đơn vị giờ sang đơn vị phút và giải phương trình ta được:
  d = 30 km
  Vậy độ dài quãng đường AB là 30 km.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi độ dài quãng đường AB là $x$ km($x>0$)
  Đổi 36 phút thành $\frac{3}{5}$ giờ
  Thời gian đi từ A đến B là: $\frac{x}{40}$ 
  Thời gian đi từ B đến A là: $\frac{x}{50}$ 
  Ta lập được phương trình sau:
  $\frac{x}{40}=$ $\frac{x}{50}+$ $\frac{3}{5}$
  ⇔$50x=40(x+30)$
  ⇔$50x=40x+1200$
  ⇔$10x=1200$
  ⇔$x=120$(TMĐK)
  Vậy độ dài quãng đường AB là 120 km

  Trả lời

Viết một bình luận