Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ ME vuông góc vs AB ( E thuộc AB) MF vuông góc vs

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ ME vuông góc vs AB ( E thuộc AB) MF vuông góc vs AC ( F thuộc AC)

a) Chứng minh tứ giác AEMF là Hình chữ nhật

b) Gọi N là điểm đối xứng với M qua F. Chứng minh tứ giác AMCN là hình thoi

1 bình luận về “Cho tam giác vuông ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Qua M kẻ ME vuông góc vs AB ( E thuộc AB) MF vuông góc vs”

 1.  a)Xét tứ giác AEMF có:
  ∠FAE=90độ(ΔABC vuông tại A)
  ∠AFM=90độ(MF⊥AC)
  ∠AEM=90độ(ME⊥AB)
  ⇒Tứ giác AEMF là hình chữ nhật(dấu hiệu nhận biết)
  b)Xét ΔABC có:
  M là trung điểm BC(GT)
  MF//AB(AEMF là hình chữ nhật)
  ⇒F là trung điểm AC
  Xét tứ giác AMCN có: 
  F là trung điểm AC
  F là trung điểm MN
  AC giao MN tại F
  ⇒AMCN là hình bình hành mà AC⊥MN(GT)
  ⇒AMCN là hình thoi

  cho-tam-giac-vuong-abc-vuong-tai-a-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-qua-m-ke-me-vuong-goc-vs-ab-e-thuo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới