Hình thang ABCD (AB//CD) có các đường chéo cắt nhau tại O. Biết OA=1/3 OC và AB=4cm. Tính độ dài CD

Hình thang ABCD (AB//CD) có các đường chéo cắt nhau tại O. Biết OA=1/3 OC và AB=4cm. Tính độ dài CD

2 bình luận về “Hình thang ABCD (AB//CD) có các đường chéo cắt nhau tại O. Biết OA=1/3 OC và AB=4cm. Tính độ dài CD”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ABCD là hình thang có
  AB//CD
  Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O 
  =>AB//CD 
  => $\frac{AB}{CD}$ = $\frac{AO}{CO}$ =1/3
  =>CD=3AB=3.4=12(cm)
  Vậy CD=12cm

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét \DeltaCOD có: AB////CD (ABCD là hình thang)
  =>(AB)/(CD)=(OA)/(OC) (Hệ quả định lý Talet)
  Hay: 4/(CD)=(1/3OC)/(OC)
  =>4/(CD)=1/3
  =>CD=12(cm)
  Vậy CD=12cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới