Với BC =5cm; AC=4cm. Tính diện tích tam giác ABC

Với BC =5cm; AC=4cm. Tính diện tích tam giác ABC

1 bình luận về “Với BC =5cm; AC=4cm. Tính diện tích tam giác ABC”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới