phân thức 1-x^2/x^3-1 có giá trị bằng 0 khi

phân thức 1-x^2/x^3-1 có giá trị bằng 0 khi

2 bình luận về “phân thức 1-x^2/x^3-1 có giá trị bằng 0 khi”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
  ĐKXĐ : x^3-1ne0
  =>x^3ne1
  =>xne1
  Để (1-x^2)/(x^3-1)=0
  =>1-x^2=0
  =>x^2=1
  =>x=1(ktm)
  =>x=-1(tm)
  Vậy x=-1 thì biểu thức có giá trị bằng 0

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân thức (1-x^2)/(x^3-1)=0 khi:
  \(\left[ \begin{array}{l}1-x^2=0\\x^3-1\ne0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=±1\\x\ne1\end{array} \right.\) 
  Vậy phân thức (1-x^2)/(x^3-1)=0 khi x=-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới