tìm x biết : x ² + 2x + 1 / x ² – 1 = 2

tìm x biết :
x ² + 2x + 1 / x ² – 1 = 2

2 bình luận về “tìm x biết : x ² + 2x + 1 / x ² – 1 = 2”

 1. (x^2 + 2x+1)/(x^2-1) = 2 (ĐK : x \ne +-1)
  <=> [(x+1)^2]/[(x+1)(x-1)] = 2
  <=> (x+1)/(x-1) = 2
  => 2(x-1) = (x+1)
  <=> 2x – 2 = x + 1
  <=> 2x – x = 2 + 1
  <=> x = 3 ™ 
  Vậy x = 3 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2+2x+1)/(x^2-1)=2(x\ne\pm1)
  =>((x+1)^2)/((x-1)(x+1))=2
  =>(x+1)/(x-1)=2
  =>2(x-1)=x+1
  =>2x-2=x+1
  =>2x-x=1+2
  =>x=3
  Vậy x=3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới