tìm giá trị của m để phương trình 3x=5-2m có nghiệm không âm

tìm giá trị của m để phương trình 3x=5-2m có nghiệm không âm

2 bình luận về “tìm giá trị của m để phương trình 3x=5-2m có nghiệm không âm”

 1. $\color{Orange}{\text{~Orange~}}$
  3x=5-2m
  ⇔x=(5-2m)/3
  Để phương trình có nghiệm không âm thì
  (5-2m)/3≥0
  ⇒5-2m≥0 (vì 3>0)
  ⇔-2m≥ -5
  ⇔m≤ 5/2
  Vậy để phương trình có nghiệm không âm thì m≤5/2

  Trả lời
 2. 3x = 5 – 2m 
     x = (5 – 2m)/3
   Để pt có nghiệm không âm => (5 – 2m)/3 >= 0
              => 5 – 2m >= 0 (Vì 3 > 0)
                => -2m >= -5
                => m <= 5/2
       Vậy m<= 5/2 thì pt có nghiệm ko âm
   

  Trả lời

Viết một bình luận