Tính giá trị biểu thức $20x^{3}$$y^{4}$$z^{10}$ : ($-5x^{2}$$y^{4}$$z^{10}$ )

Tính giá trị biểu thức
$20x^{3}$$y^{4}$$z^{10}$ : ($-5x^{2}$$y^{4}$$z^{10}$ )

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức $20x^{3}$$y^{4}$$z^{10}$ : ($-5x^{2}$$y^{4}$$z^{10}$ )”

 1. 20x^3 y^4 x^10 : (-5x^2y^4z^10) 
  =[20:(-5)](x^3:x^2)(y^4:y^4)(z^10:z^10)
  =-4x
  ** Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức:
  – Chia hệ số của đơn thức này cho hệ số của đơn thức kia.
  – Chia lũy thừa của từng biến của đơn thức này cho lũy thừa của từng biến của đơn thức kia.
  – Nhân các kết quả vừa tìm được. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới