1.giải ptrinh sau: a. (x+1)(x+9)=(x+3)(x+5) b.(3x+5)(2x+1)=(6x-2)(x-3) giúp mình với ạ,mình cảm ơn nhiều

1.giải ptrinh sau:
a. (x+1)(x+9)=(x+3)(x+5)
b.(3x+5)(2x+1)=(6x-2)(x-3)
giúp mình với ạ,mình cảm ơn nhiềuViết một bình luận

Câu hỏi mới