Biết phương trình x^2 -4x+2=0 có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình, hãy lập một phương trình bậc hai nhận 1/(x1+1) v

Biết phương trình x^2 -4x+2=0 có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình, hãy lập một phương trình bậc hai nhận 1/(x1+1) và 1/(x2+1) làm nghiệm

1 bình luận về “Biết phương trình x^2 -4x+2=0 có hai nghiệm x1, x2. Không giải phương trình, hãy lập một phương trình bậc hai nhận 1/(x1+1) v”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta biết rằng:
  x^2 – 4x + 2 = 0
  Đặt y = x + 1, ta có:
  (x + 1)^2 – 4(x + 1) + 2 = 0
  y^2 – 6y – 1 = 0
  Áp dụng công thức nghiệm phương trình bậc 2, ta có:
  y_1 = 3 + sqrt(10) và y_2 = 3 – sqrt(10)
  Từ đó:
  x_1 + 1 = 3 + sqrt(10) hoặc x_1 + 1 = 3 – sqrt(10)
  x_2 + 1 = 3 + sqrt(10) hoặc x_2 + 1 = 3 – sqrt(10)
  Suy ra:
  x_1 = 2 + sqrt(10) hoặc x_1 = 2 – sqrt(10)
  x_2 = 2 + sqrt(10) hoặc x_2 = 2 – sqrt(10)
  Vậy phương trình bậc hai nhận 1/(x1+1
  #Pô

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới