câu 6: khẳng định không đúng về số giao điểm có thể của đường thẳng và đường tròn là : `A. 1` `B. 2` `C. 3` `D. 0` `=>` GIÂY

câu 6: khẳng định không đúng về số giao điểm có thể của đường thẳng và đường tròn là :
`A. 1`
`B. 2`
`C. 3`
`D. 0`
`=>` GIÂY PHÚT check đáp án đề thi sau khi thi xong bdau:))))))) đau tim quá mấy bạn chọn ý naofa vậy

2 bình luận về “câu 6: khẳng định không đúng về số giao điểm có thể của đường thẳng và đường tròn là : `A. 1` `B. 2` `C. 3` `D. 0` `=>` GIÂY”

 1. => Chọn C: 3
  – Giải thích: Xét 3 trường hợp: 
  + Đường thẳng và đường tròn không giao nhau => 0 điểm chung
  + Đường thẳng tiếp xúc đường tròn => 1 điểm chung
  + Đường thẳng cắt đường tròn => 2 điểm chung
  (Chúc bạn học tốt :))
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:C 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đường tròn cắt đường thẳng có 2 điểm chung
  Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng có 1 điểm chung
  Đường tròn không giao đường thẳng 0 có điểm chung

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới