Cho ΔABC có ABC=45 độ , góc ACB=60 độ, AC=a. Cạnh AB là? A, a 6/3 B, 1/2 a 6 C, a 3 D, a 2

Cho ΔABC có ABC=45 độ , góc ACB=60 độ, AC=a. Cạnh AB là?
A, a 6/3
B, 1/2 a 6
C, a 3
D, a 2

1 bình luận về “Cho ΔABC có ABC=45 độ , góc ACB=60 độ, AC=a. Cạnh AB là? A, a 6/3 B, 1/2 a 6 C, a 3 D, a 2”

 1. [Tham khảo]
  Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC, ta có:
  $\frac{AB}{\sin \angle ABC} = \frac{AC}{\sin \angle ACB}$
  $\Leftrightarrow AB = \frac{AC \cdot \sin \angle ABC}{\sin \angle ACB}$
  Với $\angle ABC = 45^{\circ}$ và $\angle ACB = 60^{\circ}$, ta có:
  $\sin \angle ABC = \sin 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
  $\sin \angle ACB = \sin 60^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
  Do đó, $AB = \frac{a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{a \sqrt{6}}{3}$.
  Vậy đáp án là A, $AB = \frac{a \sqrt{6}}{3}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận