Cho ΔABC vuông tại A (AB >AC), đường cao AH , đường trung tuyến AM. Biết AH = 4cm, BH = 8 cm a.Tính AB, CH b.Tính số đo góc

Cho ΔABC vuông tại A (AB >AC), đường cao AH , đường trung tuyến AM.
Biết AH = 4cm, BH = 8 cm
a.Tính AB, CH
b.Tính số đo góc B và góc HAM

1 bình luận về “Cho ΔABC vuông tại A (AB >AC), đường cao AH , đường trung tuyến AM. Biết AH = 4cm, BH = 8 cm a.Tính AB, CH b.Tính số đo góc”

 1. Giải đáp +. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) + Vì AH⊥BC tại H
  → \hat{AHB}=\hat{AHC}=90^o
  + Xét ΔAHB vuông tại H có:
  AB^2=AH^2+HB^2
  →AB^2=4^2+8^2
  → AB=4 \sqrt{5} (cm)
  + Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao
  → AB^2=BH.BC
  → BC=(AB^2)/(BH)= (4 \sqrt{5})^2/8=10 (cm)
  Vậy AB=4 \sqrt{5} cm; BC=10 cm
  b) + Xét ΔABH vuông tại H có:
  sin(B)=(AH)/(AB)=4/(4 \sqrt{5})
  → \hat{B}≈26^o34′
  + Vì ΔABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến (gt)
  → AM=CM=MB=(BC)/2=10/2=5 (cm)
  + Xét ΔAHM vuông tại H có:
  cos(HAM)=(AH)/(AM)=4/(5)
  → \hat{HAM}≈36^o52′
  \color{pink}{\text{@lamanhoanhan2008}

  cho-abc-vuong-tai-a-ab-ac-duong-cao-ah-duong-trung-tuyen-am-biet-ah-4cm-bh-8-cm-a-tinh-ab-ch-b-t

  Trả lời

Viết một bình luận