cho đường tròn (O) đường kính AB lấy C,D ở hai nửa đường tròn khác nhau sao cho tia BC cắt tia DA ở M tia CA cắt tia BD tại N

cho đường tròn (O) đường kính AB lấy C,D ở hai nửa đường tròn khác nhau sao cho tia BC cắt tia DA ở M tia CA cắt tia BD tại N gọi E là giao điểm của MN và đường thẳng AB
giúp em vẽ hình thôi ạ e cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới