Cho đường tròn (O) và đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài tại A,BC là tiếp tuyến chung ngoài của cả 2 đường tròn ( B,C là các tiếp

Cho đường tròn (O) và đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài tại A,BC là tiếp tuyến chung ngoài của cả 2 đường tròn ( B,C là các tiếp điểm) .Tiếp tuyến chung trong của 2 đường tròn tại A cắt BC tại M
a) Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC

1 bình luận về “Cho đường tròn (O) và đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài tại A,BC là tiếp tuyến chung ngoài của cả 2 đường tròn ( B,C là các tiếp”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới