Cho hai đường tròn ( O;R) và (O’; r) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B thuộc (O); C thuộc (O’) a) Tính

Cho hai đường tròn ( O;R) và (O’; r) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B thuộc (O); C thuộc (O’)
a) Tính BAC

2 bình luận về “Cho hai đường tròn ( O;R) và (O’; r) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B thuộc (O); C thuộc (O’) a) Tính”

 1. Hình bên dưới ạ
  +) Kẻ tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn; H\inBC
  +) Xét đt (O) có: BH; AH là các tiếp tuyến cắt nhau tại H
  => BH=AH (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) (1)
  +) Xét đt (O’ ) có: CH; AH là các tiếp tuyến cắt nhau tại H
  => CH=AH (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) (2)
  +) Từ (1)(2)=> AH=BH= HC
  => H là trung điểm của BC
  +) Xét \triangleABC có:
  AH là đường trung tuyến (vì H là trung điểm của BC)
  AH= 1/2 . BC (=BH=HC)
  => \triangleABC vuông tại A (định lí đảo về đường trung tuyến bằng nửa cạnh đối diện)
  => hat(BAC)=90°
  Vậy hat(BAC)=90°

  cho-hai-duong-tron-o-r-va-o-r-tiep-uc-ngoai-tai-a-ke-tiep-tuyen-chung-ngoai-bc-b-thuoc-o-c-thuoc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới