Cho hàm số bậc nhất` y=mx+1 (1)`, m là tham số a) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R b) Khi `m=2` tìm tọ

Cho hàm số bậc nhất` y=mx+1 (1)`, m là tham số
a) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R
b) Khi `m=2` tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với đường thẳng `y=x+3`

2 bình luận về “Cho hàm số bậc nhất` y=mx+1 (1)`, m là tham số a) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R b) Khi `m=2` tìm tọ”

 1. a, Để hàm số đồng biến trên RR thì:
  ⇒m>0
  Vậy m>0 thì hàm số đồng biến trên RR 
  b, Thay m=2=>HS có dạng y=2x+1 
  Phương trình hoành độ giao điểm thoản mãn 2dths là:
  2x+1=x+3 
  ⇔2x+1-x-3=0 
  ⇔x-2=0 
  ⇔x=2 
  ⇒y=2+3=5
  Vậy (2;5) là gđ của 2dths

  Trả lời
 2. a)
  $\text { Để đồ thì đồng biến trên R thì a > 0 }$
  => m > 0   
  $\text{ Vậy với m > 0 thì đồ thị y = mx + 1 đồng biến }$
  ____________________________________________________
  b)    $\text { Thay m = 2 vào phương trình (1) ta được} $
  y = 2x +1 
  $\text { Kết hợp phương trình y = 2x+1 với phương trình y= x +3 rồi giải ra ta sẽ tìm được tọa độ }$ $\text { giao điểm của 2 đồ thị trên }$
  $\text { * Biến đổi (1) và (2) ta được }$
  +)           y = 2x +1 
  <=> -2x  +y = 1  (2)
  __________________________ 
  +)       y = x + 3
  <=>  -x +y =  3  (3) 
         
   ______________________________________________________
  $\text { Từ (2) và (3) ta có hệ phương trình }$
  $\begin{cases} -2x+y=1\\-x+y=3 \end{cases}$ <=> $\begin{cases} -x = -2 \\-x+y=3 \end{cases}$ <=> $\begin{cases} x = 2 \\ -2 +y=3 \end{cases}$ <=> $\begin{cases} x = 2 \\ y=3 +2\end{cases}$ <=> $\begin{cases} x = 2 \\ y=5\end{cases}$
  $\text{Vậy với m = 2 thì  đồ thị  y=2x+1 và đồ thị y=x+3 giao nhau tại x=2 , y= 5}$

  Trả lời

Viết một bình luận